6 mhí

6 mní Tosnaigh ag léamh scéalta simplí. Téir an leabharlann. Tá bailiúcháin maith de leabhair pháistí acu.

4-6 mhí

4-6 mhí Déan aithris ar gach fuaim a dhéanann do leanbh. Spreagfidh sé sin do leanbh tástáil a dhéanamh ar fhuaimeanna.

0-3 mhí

0-3 mhí Pé méid Gaelainne atá agat féin, tá sé tábhachtach í a labhairt ón gcéad lá.

29- 40 seachtain

29- 40 seachtain Muna labhrann tú féin Gaelainn cad faoi do chlann nó do chairde.

21-28 Seachtain

21-28 Seachtain D’fhéadfá tosnú ag léamh agus ag canadh led’ leanbh anois.  Cloisfidh an leanbh níos mó fuaimeanna as seo amach.

13-20 Seachtain

13-20 Seachtain Is fiú cursaí teangan a phlé le do pháirtí. Conas is féidir libh cabhrú lena chéile Gaelainn a bheith agaibh ón tús.

6-12 seachtain

6-12 seachtain Níl sé róluath bheith ag caint le do leanbh. Is breá le do leanbh do ghuth.

0-5 seachtain

0-5 seachtain Beidh  cinní le déanamh agat maidir le  sláinte do linbh. Tapaigh an deis chun do mhachnamh a dhéanamh ar chúrsaí teangan.