13-20 Seachtain

13-20 Seachtain

Is fiú curasí teangan a phlé led’ phairtí ag an bpointe seo.

Tugann an cur síos seo leiriú leathan ar fhorbairt an linbh.

Déan teagmháil le do dhochtúir má tá breis eolais uait.

 

Forbairt Fhisicúil

  • Fé 14 seachtaine beidh an béal, teanga agus scórnach forbartha. Beidh a bhfuil ag teastáil ón leanbh ó thaobh urlabhra de ann.
  • De ghnáth tógtar pictúir dod’ leabh ag an bpointe seo – cífidh tú do leanbh don chéad uair!
  • Beidh an leanbh níos gníomhaí anois – b’fhéidir go mbeir ábalta gluaiseachtaí an linbh a bhraistint.

 

Forbairt Teangan

  • Seo am oiriúnach chun cúrsaí teanga a phlé led’ pháirtí.  Conas a chabhróidh sibh lena chéile Gaelainn a bheith ann ó thús?
  • Má tá níos mó eolais uait maidir leis na buntáistí a bhaineann le bheith dátheangeach féach ar www.comhluadar.ie
Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...
Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh