6 mhí +

Forbraíonn na haon leanbh ag a luas féin

Is pointí an ghinearálta atá thíos.

Ná bíodh buairt ort muna bhfuil do leanbh á dhéanamh seo.

 

Forbairt Teangan

  • Timpeall ar 6 mhí  sroicheann  an gréasán sionapsa  a bhuaic pointe.  Dá mhéid taithí a bhíonn ag do leanbh  ag an aois seo is fearr é
  • Cífidh tú athraithe móra sa bhforbairt teangan idir 6-12 mhí.

Tosnóidh do leanbh

  • Ag cuir siollaí le chéile chun focail a dhéanamh
  • Ag rá Mamaí agus Daidí
  • Ag tuiscint treoireacha simplí

 

MOLTAÍ

Spreag do leanbh chun fuaimeanna nua a dhéanamh m.sh ag crónán, seabhráin, ag imirt le do theanga id’ phluc.

Bí ag imirt cluichí beaga ar nós do shúile a chlúdach (“Peek a Boo”)

Can suantraí nó rannta led’ leanbh.

Bí ag léamh.

Freastal ar ghrúpa súgartha.

Éagraigh cuairt baile le Tús Maith

Déan iarracht bheith dearfach agus  spóirt a dhéanamh as sealbhú teangan.

Go néirí libh!

Leave a Reply

Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...
Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh