29- 40 seachtain

29- 40 seachtain

Tugann an cur síos seo leiriú leathan ar fhorbairt do linbh.

Déan teagmháil le do dhochtúir ma tá breis eolais uait.

Forbairt Fisicúil

  • Tá na néaróga san intinn ag forbairt anois. Beidh cumhacht millteach ag an intinn fén am a shaolófar é.
  • Beidh na mothúcháin forbartha chomh maith.
  • Braithfidh tú an leanbh ag bogadh timpeall.

Forbairt Teangan

  • Muna labhrann tú féin Gaelainn  cad ina thaobh ná fiafrófá ar ghaolta, chairde nó ar chomharsain Gaelainn a labhairt le do leanbh nuair a shaolófar é.
  • Is fiú dul i dteagmháil le Tús Maith  má tá tú ag lorg moltaí ar conas an Ghaelainn a bheith agaibh ó thus.
Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...
Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh