Mother and Child with PuzzleCuairteanna Baile

Bíonn cuairteanna baile ar siúl ó Mheán Fómhair go mí Bealtaine.
Má tá suim agat i gcuairt baile téigh i dteagmháil le hOrlaith ag 066 9156100.

Grúpaí Súgartha

Scléip an tSathairn

Imeacht é seo do chlannaibh atá ag tógaint a leanaí le Gaelainn. Bíonn rud éigin difrúil gach mhí.

An Satharn deireanach de gach mhí.

Club Lego

Gach cíocís ar an nDomhnach.

Lá ar an dTráigh

An Satharn deireanach de Mhí an Mheitheamh – cluichi agus spórt le fógairt go luath…

Cóisir na Samhna

Oíche Shamhna

Daidí na Nollag 

An chéad Aoine de mhí na Nollag.

Toraíocht na nUbh

Satharn na Cásca