Mother and Child with PuzzleCuairteanna Baile

Bíonn Cuairteanna Baile ar siúl ó Mheán Fómhair go mí Bealtaine.
Má tá suim agat i gcuairt baile téigh i dteagmháil le hOrlaith ag 066 9156100.

Grúpaí Súgartha

Ag tosnú ar ais sa bhFómhair

Ranganna Cócaireachta

Ag tosnú arís sa bhFómhair.

Club Lego

Gach Domhnach sa Mháimín – sos don Samhradh.

ar an dTráigh

Mí an Mheitheamh – cluichí agus spórt le fógairt go luath…

Scléip

Imeacht é seo do chlainn atá ag tógaint a leanaí le Gaelainn.

Bíonn rud éigin difrúil gach mhí. Ócáidí mhóra na Scléipe

Scléip na Samhna

Oíche Shamhna – lathair éagsúla

Scléip na Nollag 

An chéad Aoine de mhí na Nollag.

Scléip na Cásca

Satharn na Cásca – láthair éagsúla