21-28 Seachtain

21-28 Seachtain

Tugann an cur síos seo leiriú leathan ar fhorbairt an linbh.

Déan teagmháil le do dhochtúir má tá breis eolais uait

 

Forbairt Fhisicúil

  • Is féidir do bholg a fheiscint go soiléir anois – deis í seo chun éadaí nua a fháil!
  • Tá na cnáimh bheaga i gcluasa an linbh ag fás anois agus beidh éisteacht an linbh forbartha go hiomlán.
  • Tá an súrach ag forbairt agus tósnaíonn roinnt páistí ag súrach na hordóige.

Forbairt Teangan

  • Tá sé tábhacht labhairt le do leanbh. Aithneoidh sé do ghuth  agus guth daoine eile sa chlann.
  • D’fhéadfá tosnú ag léamh nó ag canadh dod’ leanbh anois.  Cloisfidh an leanbh níos mó fuaimeanna anois.
  • Éist le Rabhlaí Rabhlaí anseo www.oidhreacht.ie
Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...
Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh