6-12 seachtain

6-12 seachtain

Tugann an cur síos seo leiríú leathan ar fhorbairt an linbh.

Déan teagmháil le do dhochtúir má ta breis eolais uait.

 

Forbairt Fhisicúil

  • Tagann cruth ar an inchinn.
  •  Nuair a bhíonn an féatas timpeall ar naoi seachtaine agus 2.5cm ar fhaid tógfaidh se ceann de ghlór agus solas
  • Ag 10 seachtaine beidh na cluasa agus an éisteacht forbartha.

Forbairt Teangan

  • Níl sé róluath bheith ag caint le do leanbh. Is breá leo do ghuth.
  • Cén cur amach ata agat ar shuantraí? Seo am oiriúnach chun teacht ar leabhair agus dlúthdhioscaí Gaelainne
  • Éist le Rabhlaí Rabhlaí anseo www.oidhreacht.ie
Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...
Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh