Tús Maith: ag Tógáil clainne le Gaeilge

Tugann Tús Maith tacaíocht do thuismitheoirí atá ag tógaint a gclannaibh le Gaelainn chomh maith leo san gur mian leo níos mó Gaelainne a úsáid sa bhaile. Bíonn Grúpaí Súgartha, Cuairteanna Baile agus Scléip an tSathairn againn chun tacú le tuismitheoirí.
Tús Maith

An Ghaelainn / An Dátheangeachas

Faigh amach cad is féidir a dhéanamh ag brath ar do líofacht.

Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair agus acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn