0-3 mhí

Leanbh

0-3 mhí

Forbraíonn na haon leanbh ag a luas féin.

Is pointí ana-ghinearálta atá anso thíos.

Ná bí buartha muna bhfuil do leanbh á dhéanamh seo:

  • Ag mí amháin tógfaidh do leanbh ceann de ghlór agus d’aghaidheanna.
  • Ag dhá mhí d’fhéadfadh do leanbh bheith ag gáire agus ag déanamh fuaimeanna beaga.
  • Ag trí mhí aithneoidh do leanbh do ghuth, d’aghaidh agus do bholadh

MOLTAÍ

  • Is cuma cé méid Gaelainne atá agat, dein iarracht í a úsáid ón gcéad lá. Tugann sé tús maith do do leanbh.  Cothaigh an béas ón tús más féidir.
  • Bí ag caint led’ leanbh gan stad. Úsáid ainm an linbh go minic.  Is bréa le leanaí guth bog ciúin.
  • Féach ar aghaidh do linbh nuair a labhrann tú leis.
  • Ná déan dearúd ar do chuid amhráin bheaga a chanadh. Bí á n-athrá an t-am ar fad. Sin an tslí a shealbhaíonn leanaí teanga!
  • Freastal ar ghrúpa súgartha
Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...
Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh