Tús Maith

Tugann Tús Maith tacaíocht do thuismitheoirí atá ag tógaint a gclannaibh le Gaelainn chomh maith leo san gur mian leo níos mó Gaelainne a úsáid sa bhaile. Bíonn Grúpaí Súgartha, Cuairteanna Baile agus Scléip an tSathairn againn chun tacú le tuismitheoirí.

Tús Maith is an initative of Oidhreacht Chorca Dhuibhne in an effort to support families raising their children with Irish and also those who wish to use more Irish in their daily lives. We organise play groups, home language visits and Scléip an tSathairn to assist parents in their efforts.