Forbraíonn na haon leanbh ag a luas féin

Is pointí an ghinearálta atá thíos.

Ná bíodh buairt ort muna bhfuil do leanbh á dhéanamh seo.

 

Forbairt Teangan

Tosnóidh do leanbh

 

MOLTAÍ

Spreag do leanbh chun fuaimeanna nua a dhéanamh m.sh ag crónán, seabhráin, ag imirt le do theanga id’ phluc.

Bí ag imirt cluichí beaga ar nós do shúile a chlúdach (“Peek a Boo”)

Can suantraí nó rannta led’ leanbh.

Bí ag léamh.

Freastal ar ghrúpa súgartha.

Éagraigh cuairt baile le Tús Maith

Déan iarracht bheith dearfach agus  spóirt a dhéanamh as sealbhú teangan.

Go néirí libh!

Leave a Reply