Tugann Tús Maith tacaíocht do thuismitheoirí atá ag tógaint a gclannaibh le Gaelainn chomh maith leo san gur mian leo níos mó Gaelainne a úsáid sa bhaile. Bíonn Grúpaí Súgartha, Cuairteanna Baile agus Scléip an tSathairn againn chun tacú le tuismitheoirí.

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh

Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...

Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...