Áiseanna/ liosta suíomhanna

www.oidhreacht.ie

www.tusmaithocd.ie

www.ancuntoir.ie

www.gaelport.com

www.ahg.gov.ie

www.facebook.com/pages/Oidhreacht-Chorca-Dhuibhne

 

NCCA Tips for how to support your child’s play:

Pdfs can be downloaded from the NCCA website: Click here for the link

 

 

Áiseanna do/ó lucht teagaisc

www.seomraranga.com

www.teachnet.ie

www.scoilnet.ie

 

 

 

www.fiosfeasa.com- CD Rom’anna – Amhrán is Fiche srl

www.focloir.ie (foclóir – focail sna canúintí difriúla) 2013

www.mes-english.com (cartaí , cluichí srl)

www.curriculumonline.ie

www.edco.ie

www.litriocht.com/shop/ – gach leabhar Gaeilge le ceannach*

www.gaeilge.ie (áiseanna do sheachtain na Gaeilge)

www.cogg.ie – áiseanna do Ghaelscoileanna srl

www.futafata.com  – CD/Leabhair do leanaí óga

www.muintearas.com  – ábhar do bhunscoileanna/ leanaí

www.csis.ul.ie/focloir/ ( Briathra – Foclóir Beag)

www.potafocal.ie (foclóir ar line)

www.focal.ie/Home.aspx (foclóir ar líne)

www.gleacht.com – foclóir Uí Dhomhnaill

www.tg4.com  – Cláracha TG4

www.teg.ie – Teastas Eorpach na Gaeilge (Cúrsaí Gaeilge)

www.logainm.ie – Logainmneacha na hÉireann

www.aistear.ie