On-line resources

 

Áiseanna/ liosta suíomhanna

www.oidhreacht.ie

www.tusmaithocd.ie

www.ancuntoir.ie

www.gaelport.com

www.ahg.gov.ie

www.facebook.com/pages/Oidhreacht-Chorca-Dhuibhne

 

NCCA Tips for how to support your child’s play:

Pdfs can be downloaded from the NCCA website: Click here for the link

 

 

Áiseanna do/ó lucht teagaisc

www.seomraranga.com

www.teachnet.ie

www.scoilnet.ie

 

 

 

www.fiosfeasa.com- CD Rom’anna – Amhrán is Fiche srl

www.focloir.ie (foclóir – focail sna canúintí difriúla) 2013

www.mes-english.com (cartaí , cluichí srl)

www.curriculumonline.ie

www.edco.ie

www.litriocht.com/shop/ – gach leabhar Gaeilge le ceannach*

www.gaeilge.ie (áiseanna do sheachtain na Gaeilge)

www.cogg.ie – áiseanna do Ghaelscoileanna srl

www.futafata.com  – CD/Leabhair do leanaí óga

www.muintearas.com  – ábhar do bhunscoileanna/ leanaí

www.csis.ul.ie/focloir/ ( Briathra – Foclóir Beag)

www.potafocal.ie (foclóir ar line)

www.focal.ie/Home.aspx (foclóir ar líne)

www.gleacht.com – foclóir Uí Dhomhnaill

www.tg4.com  – Cláracha TG4

www.teg.ie – Teastas Eorpach na Gaeilge (Cúrsaí Gaeilge)

www.logainm.ie – Logainmneacha na hÉireann

www.aistear.ie

 

Resources

Songs, Posters, Books, Recommended Reading and other resources that is useful

Find out more...
Events

Playgroups, Home visits, Support Groups and more...

Find out more...

Interactive timeline - Select the stage that is relevant to you  »

Pregnancy

Baby