An Ghaelainn / An Dátheangeachas

Mother & BabyGaelainn amháin sa bhaile

Más í an Ghaelainn atá agat sa bhaile is féidir na rudaí seo a dhéanamh chun do leanbh a spreagadh.

 • Freastal ar ghrúpa súgartha nó ar Scléip an tSathairn
 • Can amhráin bheaga shimplí agus rannta
 • Socraigh cuairt baile ( dá mhéid a chloiseann do leanbh is fearr é)
 • Léigh leabhair Ghaelainne. Tá an-thábhacht leis an leitheoireacht ó thaobh sealbhú teangan de is cuma pé teanga atá i gceist
 • Bí ag faire ar Chúla 4 le chéile
 • Éiligh do phacáiste tacaíochta ó Thuismitheoirí na Gaeltachta, ní gá ach ríomhpost a sheoladh chuig teanga@tuismitheoiri.ie 

Spreag do chlann, cairde agus comharsain chun Gaelainn a úsáid led’ leanbh i gconaí.

Déan iarracht bualadh le clannaibh eile atá ag tógaint a leanaí le Gaelainn.

Gaelainn agus Béarla sa Bhaile

Más Gaelainn agus Béarla atá sa tigh caithfidh tuismitheoirí cinneadh a dhéanamh le chéile maidir le Gaelainn a thabhairt don leanbh.  Tá sé tábhachtach an cinneadh a dhéanamh go luath.  Muna bhfuil Gaelainn ag duine amháin d’fhéadfadh go dtarlódh an méid thíos:

 • Déanann an leanbh idirdhealú idir an dá theanga – tarlaíonn sé seo go nádurtha má labhrann tuismitheoir amháin teanga amháin.  Bíonn se soiléir don leanbh cén tuismitheoir a labhrann cén teanga.
 • Nách mór ins na haon cás meascann leanaí na teangacha go minic – tá sé seo nádurtha, ní gá a bheith buartha, ceartóidh sé sin é féin.
 • Roghnóidh an leanbh pé teanga is láidre sa chlann. Teastóidh an-chuid tacaíochta ó thuismitheoir na Gaelainne.

Is féidir triail a bhaint as seo chun teanga do linbh a spreagadh.

 • Freastal ar ghrúpa súgartha agus ar Scléip an tSathairn
 • Socraigh cuairt baile don gclann
 • Can amhráin bheaga agus rannta
 • Léigh leabhair Gaelainne
 • Bí ag faire ar Chúla 4 le chéile
 • Éiligh do phacáiste tacaíochta ón gClár Tacaíochta Teaghlaigh ag teanga@tuismitheoiri.ie

Spreag do chlann, cairde agus comharsain chun Gaelainn a úsáid led’ leanbh. Deis í seo chomh maith don dtuismitheoir nach bhfuil aon Ghaelainn aige roinnt Gaelainne a fhoghlaim ón méid a chloiseann sé/sí ag an tuismitheoir eile agus an leanbh. Is breá le leanaí beaga bheith ag aistriú chomh maith. B’fhéidir gur fiú freastal ar rang.

Is féidir Gaelainn a labhairt ach de ghnáth labhraimíd Béarla

B’fhéidir gur tuismitheoirí sibh gur féidir libh Gaelainn a labhairt ach go bhfuil taithí agaibh ar Bhéarla a labhairt le chéile.  Is deis iontach í nuair a thagann leanbh ar an saol machnamh a dhéanamh ar iompar teanga a athrú agus do leanbh a thógaint le Gaelainn nó go dátheangeach. Cuimhnigh go mbeidh oideachas do linbh a fháilt aige tré mhéan na Gaelainne.

 • Déan cinneadh le chéile an leanbh a thógaint le Gaelainn.  Bíonn sé i bhfad níos fusa nuair a dhéantar an cinneadh go luath.
 • Más féidir tosnaigh ag labhairt Gaelainne le chéile nuair a bhíonn sibh le bhur leanbh.
 • Socraigh cuairt baile don gclann le Tús Maith
 • Déan iarracht Gaelainn a úsáid níos minicí le do chlann, cairde agus comharsain
 • Freastail ar ghrúpa súgartha, léigh leabhair Ghaelainne agus can amhráin agus rannta Gaelainne.

Béarla amháin sa bhaile (nó teanga eile)

Má theastaíonn uait cabhrú le do leanbh Gaelainn a fhoghlaim sa bhaile beidh sé ina bhuntáiste mór dó nuair a thosnóidh sé ar scoil.

Freastai ar rang Gaelainne tú féin agus cleachtaigh an méid a fhoghlamaíonn tú le do leanbh.  Gach eolas ar ranganna ag www.oidhreacht.ie

 Má léann tú leabhair bheaga simplí agus má chanann nó má sheinneann tú amhráin agus rannta le do leanbh gheobhaidh sé níos mó taithíar an nGaelainn a chlos agus gheobhairse níos compordaí á labhairt.

Chábhródh cuairt baile go mór leat ag an tús chun tú a chur ar do shuaimhneas

 

Acmhainní

Amhráin, Postaeirí, leabhair augs acmhainní eile a bheadh cabhrach.

Breis...
Cad atá ar siúl?

Grupai Súgartha, Cuairt Baile agus Scléip an tSathairn

Breis...

Féilire iompar clainne - Roghnaigh an staid a bhaineann leat  »

Iompar clainne

Leanbh