Acmhainní

Mother and child with blocks

 • Rabhlaí Rabhlaí Dlúthdhiosca –  Rannta agus amhráin
 • Sicín Mise  Dlúthdhiosca –  Rannta agus amhráin
 • Ardaigh an Laiste Dlúthdhiosca – Rannta agus amhráin
  Scéilín ó Bhéilín Dlúthdhiosca scéalta
 • Sraith Orla Uan le Eibhlín Uí Iarlaithe
 • Anam an Amhráin DVD álainn do amhráin agus beochtáin gur breá le leanaí
 • Spraoi (Postaeirí & rl) – www.spraoi-online.com
 • Litríocht.com – Leabhair
 • Fios Feasa (Cd Romanna) – www.fiosfeasa.com
 • www.cula4.ie  cartúin as Gaeilge – Féach ar scéal an lae. Tá Appanna deas acu!
 • Raidió na Gaeltachta 92.5-95FM
 • www.cogg.ie áiseanna oideachais
 • Bilingual Monkeys – www.bilingualmonkeys.com suíomh seoigh!
 • Tá pacáiste tacaíochta  do thuismitheoirí ó Thuismitheoirí na Gaeltachta.

Níl le déanamh agat ach teagmháil a dhéanamh leo ag teanga@tuismitheoirí.ie 

 

 

 Léitheoireacht

 • Gaschaint – le Úna Lawlor An Gúm leabhar canúnach le 2000 frása a bhaineann le na haon réimse den saol don tuismitheoir atá ag labhairt Gaelainn sa bhaile.
 • Bun-Ghaeilge do Thuismitheoiríwww.naíonrai.ie leabhar frásaí do thuismitheoirí go dteastaíonn uatha tosnú ar Ghaelainn a labhairt sa bhaile.
 • A Parent and Teacher’s Guide to Bilingualism
  Colin Baker. Multilingual Matters
 • Thógamar le Gaeilge iad Brian Ó Broin – taighde agus plé ó thuismitheoirí, gníomhaithe agus scoláiri ar thógaint clainne le Gaelainn.
 • Ná déan dearúd ar do leabharlann aitiúil. Bíonn bailiúcháin maith ag a bhformhór.

 

 

 

 

Interactive timeline - Select the stage that is relevant to you  »

Pregnancy

Baby